די מייסטער

די מייסטערווערק שרייבער זענען די טאלאנטפולסטע און מערסט באגאבטע שרייבער וואס כלל ישראל פארמאגט היינט צוטאגס. זייערע ווערק דערשיינען אין מעינסטרים היימישע אויסגאבעס און אין זעלבסטשטענדיגע קוועלער אויפ'ן געוועב.